విద్యార్థులతో కలిసి ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి...

హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ(HCU )కు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి....