స్కిల్‍ కేసులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు మధ్యంతర బెయిల్

స్కిల్‍ కేసులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు మధ్యంతర బెయిల్

స్కిల్‍ కేసులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు మధ్యంతర బెయిల్ 

చంద్రబాబుకు నాలుగు వారాలపాటు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసిన హైకోర్టు.