స్టోరీస్

తెలుగోడి సత్తా చాటిన ఆస్కార్​

తెలుగోడి సత్తా చాటిన ఆస్కార్​

It's a historic win for India at Oscars ,2023 with 'Natu Natu' winning the Best...

నేడు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు వర్ధంతి

నేడు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు వర్ధంతి

చరిత్రలో ఈ రోజు తెలుగుపత్రికకు మార్గ నిర్దేశకులు నార్ల

నిరాడంబరతే ఆభరణం

నిరాడంబరతే ఆభరణం

Even though there are many kinds of comforts around us.. without even looking at...

దళితబంధు’ పై  అనుమానాలు?

దళితబంధు’ పై  అనుమానాలు?

Will Dalit bandhu be given in the state? Or? There is a dilemma. It is noteworthy...

ప్రతి భారతీయుడికి స్ఫూర్తి రతన్‌ టాటా జీవితం..

ప్రతి భారతీయుడికి స్ఫూర్తి రతన్‌ టాటా జీవితం..

పది వేల కోట్ల రూపాయలుగా ఉండవలిసిన ఒక వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని  ఒక్కడు ఒకే ఒక్కడు తన...