ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న మేడ్చల్ కలెక్టర్ గౌతమ్...

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న మేడ్చల్ కలెక్టర్ గౌతమ్...

ముద్ర ప్రతినిధి,మేడ్చల్:మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ గౌతమ్ శామీర్పేట్ మండలం అంతాయిపల్లి లోని ప్రాథమిక పాఠశాల లో ఏర్పాటు చేసిన 171 వ పోలింగ్ కేంద్రములో ఓటు హక్కుని వినియోగించుకున్నాడు.