చరవాణిలో నిమగ్నమైన యువత.

చరవాణిలో నిమగ్నమైన యువత.

మోత్కూరు, ముద్ర: పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితాలలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితాలలో భాగంగా యువత ఎవరి చరవాణిలో వారు నిమగ్నమయ్యారు గెలుపు తమ అభ్యర్థిదినంటూ తమ అభ్యర్థిగా అని కూర్చున్న ప్రతిచోట ఎవ్వరి చరవాణి వారే నిమగ్నమయ్యారు చివరికి గెలుపు ఓటములు ఎవరు ఏమైనా యువతలో మాత్రం టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఎవరు చల్వనిలో వారు నువ్వా నేనా రీతిలో నిమగ్నమయ్యారు.