యాదాద్రి భువనగిరి

బాధలో వున్న ప్రజల గొంతునవుతా!

బాధలో వున్న ప్రజల గొంతునవుతా!

Malkajigiri BJP parliamentary candidate Etela Rajender